• Телефон: +381 36 601 200

Потврда број: 350-233/17 од дана 2.11.2017.год. за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА СТАЗА НА ДЕЛУ ЧАЈКИНОГ БРДА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ, И ИЗГРАДЊУ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА, НА ДЕЛУ К.П.БР. 1049/2, 1053/1, 1051