• Телефон: +381 36 601 200

Урбанистички пројекат за изградњу стамбенoг пословног комплекса на кп.бр.500/46, 500/52 и 500/53 КО Врњачка Бања