• Телефон: +381 36 601 200

Део УП који се односи на изградњу отвореног базена уз хотел „Тонанти“, на парцели која се формира од к.п.бр. 695/5, 694/2 и 2150/4 К.О. Врњачка Бања