• Телефон: +381 36 601 200

ЈН 9/2022 - Услуга објављивања огласа, јавних презентација, обавештења и других аката који проистичу из делогруга рада органа Општине Врњачка Бања у дневним новинама са националном покривеношћу