• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА -РЕСТОРАНА У СКЛОПУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА КОЦКА на кп.бр. 573 КО Врњачка Бања 23.05.2021.