• Телефон: +381 36 601 200

Позив за јавну презентацију УП за изградњу стамбено-пословног објекта на кп бр: 397/39 КО Врњачка Бања