• Телефон: +381 36 601 200

Урбанистички пројекат за уклањање и поновну изградњу виле ''Сплендор'' и изградњу хотела ''Сплендор'', у ул. Пролетерских бригада 13, на к.п.бр. 610/1 К.О. Врњачка Бања