• Телефон: +381 36 601 200

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, СА ПРОЈЕКТОМ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ПРЕНАМЕНОМ У УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ, НА К.П.БР.1510/5 КО ВРЊАЧКА БАЊА