• Телефон: +381 36 601 200

Урбанистички пројекат за хотел Палас на к.п.бр. 500/44 и 544/4 К.О. Врњачка Бања