• Телефон: +381 36 601 200

Урбанистички пројекат за хотел „ZEPTER“ - реконструкцију, доградњу и изградњу на к.п.бр. 825, 826/1, 826/2, 827, 828, 829, 830/1, 830/6, 837, 838, 2139 и (део) 2137/1 K.O. Врњачка Бања