• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНИ ОГЛАС за отуђење непокретности из јавне својине општине кп.бр.1326/1 КО Врњачка Бања