• Телефон: +381 36 601 200

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ – КИОСЦИ И ТЕЗГЕ БР.353-124/17 ОД 21.06.2017.