• Телефон: +381 36 601 200

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА КП.БР.791/7 КО ШТУЛАЦ И ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПОВРШИНЕ 45М2 ИЗГРАЂЕНОГ НА ИСТОЈ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА