• Телефон: +381 36 601 200

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАВАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА