• Телефон: +381 36 601 200

ОБАВЕШТЕЊЕ О OГЛАСУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ НА КП.БР.3239/12 КО НОВО СЕЛО