• Телефон: +381 36 601 200

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОГЛАСУ О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА-КП.БР.500/69 КО ВРЊАЧКА БАЊА