• Телефон: +381 36 601 200

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈА МЕРМЕРА КАО ТГК, НОСИОЦА ПРОЈЕКТА "СИЛУР" Д.О.О. КРАЉЕВО