• Телефон: +381 36 601 200

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ , НОСИОЦА ПРОЈЕКТА ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА