• Телефон: +381 36 601 200

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине