• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ бр.2 на кп.бр. 1125/5,11 и 12 КО Врњачка Бања