• Телефон: +381 36 601 200

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ПАРТИЦИПАТИВНОГ БУЏЕТИРАЊА И ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ