• Телефон: +381 36 601 200

СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА О РАДУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА, ГРАЂАНИ СВЕ ЗАДОВОЉНИЈИ