• Телефон: +381 36 601 200

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СА ДВЕ ЛАМЕЛЕ, НА К.П.БР.392/11, 392/44, 392/45, 392/48, 392/54, 392/68 И ДЕО 391/4 КО ВРЊАЧКА БАЊА