• Телефон: +381 36 601 200

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ СА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈОМ, НА К.П.БР.4104/1 КО ВРЊАЧКА БАЊА