• Телефон: +381 36 601 200

Урбанистички пројекат за изградњу и уређење територије на к.п.бр. 695/5, 2150/4, 694/1, 2, 3, 4, 2142/1, 605/13, 680/6, 586/1 и део 696/1, 2 К.О. Врњачка Бања