• Телефон: +381 36 601 200

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ДВА КОЛЕКТИВНО СТАМБЕНА ОБЈЕКТА СА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈОМ, НА К.П.БР.1550/2 КО ВРЊАЧКА БАЊА