• Телефон: +381 36 601 200

Урбанистички пројекат за апарт-хотел „Вила Младеновић“ (реконструкција и доградња) спратности По+П+2+Пк, на к.п.бр. 826/1 К.О. Врњачка Бања