• Телефон: +381 36 601 200

ЈН бр. 33/18 набавка услуга – Фиксна телефонија