• Телефон: +381 36 601 200

ПРЕДСТАВНИЦИ ЕВРОПСКЕ БАНКЕ, КОМЕСАРИЈАТА И ЈУП-А ОБИШЛИ ДУБОКИ ПОТОК