• Телефон: +381 36 601 200

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Врњачкој Бањи и Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп истог