• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА КП БР.1196/1 КО ВРЊАЧКА БАЊА