• Телефон: +381 36 601 200

Јавни позив за избор чланова радног тела за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана општине Врњачка Бања - Лолалног антикорупцијског форума општине Врњачка Бања