• Телефон: +381 36 601 200

Правилник о уређивању правила поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама на примењује