• Телефон: +381 36 601 200

ЈН бр.17/2020 НАБАВКА УСЛУГА- РУШЕЊЕ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА