• Телефон: +381 36 601 200

ЈН бр. 14/20 набавка добара - електричне енергије за потребе јавне расвете и снабдевање објеката у јавној својини општине Врњачка Бања