• Телефон: +381 36 601 200

ЈН бр. 1/20 набавка услуга - хибридне поште за две године - предштампа, израда коверти са повратницом, персонална штампа, машинско инсертовање пореских решења и уштампавање променљивих адресних подат