• Телефон: +381 36 601 200

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Врњачка Бања за 2020.годину