• Телефон: +381 36 601 200

Извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања за период 01.01.-30.06.2022.године