• Телефон: +381 36 601 200

ВРЊАЧКОЈ ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ ПАКЕТ ПОДРШКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПРИНЦИПА ДОБРОГ УПРАВЉАЊА