• Телефон: +381 36 601 200

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА, ВЕШТИНА И СПОСОБНОСТИ ЈАВНИХ СЛУЖБЕНИКА