• Телефон: +381 36 601 200

ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 8 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЦЕНТРАЛНОГ БАЊСКОГ ПАРКА