• Телефон: +381 36 601 200

Прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Врњачка Бања