• Телефон: +381 36 601 200

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛА СА АКВА ПАРКОМ И ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА НА К.П.БР. 1125/2 К.О. ВРЊАЧКА БАЊА 2