• Телефон: +381 36 601 200

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА