• Телефон: +381 36 601 200

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ