• Телефон: +381 36 601 200

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У 2018 ГОДИНИ А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА