• Телефон: +381 36 601 200

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЦРКВА УИ ВЕРСКИХ ЗАХЕДБИЦА ЈОЈИ СЕ ФИНАСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У 2018. ГОДИНИ