• Телефон: +381 36 601 200

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА