• Телефон: +381 36 601 200

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ – ОСТАЛА ОПРЕМА БР.353-128/17 ОД 22.06.2017.