• Телефон: +381 36 601 200

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И МОБИЛИЈАРА